Kategorie z blogu

Epilepsie u psů

26.06.2018

Epilepsie je poměrně běžnou a celoživotní nemocí, která postihuje mnoho druhů zvířat, včetně těch domácích. Ačkoliv se třeba u koček projevuje spíše jen výjimečně, u pejsků není výskyt nijak vzácný.

Co je epilepsie

Epilepsie je neurologická porucha, která se projevuje náhlými epizodami abnormální aktivity mozkových buněk, které pak nežádoucím způsobem vysílají impulzy dalším buňkám až po cílové tkáně. Onemocnění postihuje zhruba 3 % všech psů napříč rasami a může se projevit v podstatě v jakémkoliv věku. Stejně jako u lidí se jedná o prozatím nevyléčitelnou chorobu, jejíž příznaky se ale dají velmi účinně tlumit prostřednictvím medikamentů, a to ve většině případů. Pravidelné užívání léků tak může zajistit pejskovi spokojený a plnohodnotný život.

Typy epileptických záchvatů

Epileptické záchvaty můžeme rozdělit podle míry zasažení mozku.

  • Parciální – zasažena je pouze část mozku, většinou nedochází k poruše vědomí, příznaky se týkají pouze konkrétní postižené části (poruchy vnímání hmatu, zraku, sluchu, narušení motoriky atd. ).
  • Generalizovaný – zasažen je celý mozek. Při generalizovaném záchvatu jsou zapojeny obě hemisféry mozku a je porušeno vědomí zvířete. Velmi často se setkáváme s tímto typem záchvatu způsobujícím záškuby celého těla, včetně obličejového a žvýkacího svalstva.

Možné projevy generalizovaného epileptického záchvatu

Epileptický záchvat má u každého zvířete odlišné projevy, možné schéma je: náhlá a výrazná změna chování související se změnou vědomí, ztráta koordinace, nepřirozené stažení obličejového svalstva, zesílení dechu, cvakání zubů, podlomení končetin, ztuhnutí v lehu na boku, nekontrolovatelná křeč, výrazně zalomený krk, pěna u tlamy, oči v sloup.

Jak dlouho trvá epileptický záchvat

Záchvaty mohou trvat pár desítek sekund, ale bohužel také dlouhé minuty. Pokud je epizoda delší 10 minut, je nezbytná rychlá návštěva veterináře. Déletrvající záchvaty jsou totiž pro psy velmi nebezpečné, někdy i život ohrožující.

Co dělat, když má pes záchvat

  • Zachovej klid.
  • Zajisti bezpečí zvířete odklizením předmětů v jeho okolí, vytažením z vody, podložením hlavy a zbytku těla dekou, polštářem nebo podložkou.
  • Podej okamžitě přípravky doporučené odborníkem.
  • V rámci možností vytvoř příjemné prostředí. Vypni hlasitou hudbu, ztlum osvětlení, klidně na psa po celou dobu mluv a hlaď jej.

Lze záchvatům nějak předcházet?

Doporučujeme psa pečlivě pozorovat. Někdy se dá podnět záchvatu vytušit. Může se jednat o velký hluk, pro psa nadměrnou fyzickou aktivitu nebo stres. Po vypozorování spouštěče se snaž vyhýbat situacím pro vyvolání záchvatu typických. Nikdy není dobré podceňovat kvalitní krmení. Doplňuj pravidelně vitamíny a minerály, hlavně hořčík a vitamín D.

Léčba

Pokud má tvůj trhač kratší záchvat jednou za 4 měsíce, nemusí být nasazení léčby nezbytné. Zvíře s častějšími projevy epilepsie by ale mělo být pod kontrolou. Veterinární vyšetření pak určí směr léčby (nejčastěji podávaným lékem je bromid draselný a fenobarbital). Někteří pejsci se ale obejdou zcela bez léčiv. Všem páníčkům takto nemocných pejsků držíme palce, případně přejeme úspěšnou léčbu!

 

pes